Lietošanas noteikumi

Sveicināti VanBaltic tīmekļa vietnē!

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka SIA “VanBaltic” tīmekļa vietnes, kas atrodas https://vanbaltic.com/, lietošanas noteikumus un normas.

Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Neturpiniet izmantot VanBaltic, ja nepiekrītat pieņemt visus šajā lapā minētos noteikumus un nosacījumus.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par privātumu un Paziņojumu par atteikšanos no atbildības, kā arī visiem Līgumiem attiecas šāda terminoloģija: “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz Jums, personu, kas ienāk šajā tīmekļa vietnē un atbilst Sabiedrības noteikumiem un nosacījumiem. “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mums” attiecas uz mūsu uzņēmumu. “Puse”, “Puses” vai “Mēs” attiecas gan uz Klientu, gan uz mums. Visi noteikumi attiecas uz piedāvājumu, pieņemšanu un samaksu, kas nepieciešama, lai veiktu mūsu palīdzības procesu Klientam vispiemērotākajā veidā ar skaidru mērķi apmierināt Klienta vajadzības attiecībā uz Sabiedrības norādīto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem un ievērojot tos. Jebkurš iepriekš minētās terminoloģijas vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, lielajiem burtiem un/vai viņš/viņa vai viņi tiek uzskatīts par savstarpēji aizvietojamu un tādējādi attiecas uz to pašu.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus. Piekļūstot VanBaltic, jūs piekrītat izmantot sīkdatnes saskaņā ar SIA VanBaltic privātuma politiku.

Lielākajā daļā interaktīvo vietņu tiek izmantoti sīkfaili, lai mēs varētu iegūt lietotāja informāciju par katru apmeklējumu. Sīkfaili tiek izmantoti mūsu tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu noteiktu jomu funkcionalitāti un atvieglotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanu. Sīkfailus var izmantot arī daži mūsu sadarbības/reklāmas partneri.

Licence

Ja vien nav norādīts citādi, intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem VanBaltic materiāliem pieder VanBaltic SIA un/vai tās licences devējiem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat piekļūt šim VanBaltic tīmekļa vietnei personīgai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumus.

Jūs nedrīkstat:

 • Pārpublicēt materiālu no VanBaltic
 • Pārdot, iznomāt vai licencēt VanBaltic materiālus
 • Reproducēt, pavairot vai kopēt VanBaltic materiālus
 • Pārdalīt saturu no VanBaltic

Dažās šīs vietnes daļās lietotāji var publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās vietnes sadaļās. VanBaltic SIA nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata Komentārus pirms to ievietošanas tīmekļa vietnē. Komentāri neatspoguļo VanBaltic SIA, tās aģentu un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo personas, kas tos publicē, uzskatus un viedokļus. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, VanBaltic SIA neuzņemas atbildību par Komentāriem vai jebkādu atbildību, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai radušies Komentāru izmantošanas un/vai publicēšanas un/vai parādīšanās šajā tīmekļa vietnē rezultātā.

VanBaltic SIA patur tiesības uzraudzīt visus Komentārus un dzēst jebkādus Komentārus, kurus var uzskatīt par nepiemērotiem, aizskarošiem vai tādiem, kas pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

 • Jums ir tiesības publicēt Komentārus mūsu tīmekļa vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišana to darīt;
 • Komentāri neaizskar nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, jebkuras trešās personas autortiesības, patentu vai preču zīmi;
 • Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas aizskar privātumu.
 • Komentāri netiks izmantoti, lai pieprasītu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai paražas, kā arī lai atspoguļotu komerciālas darbības vai nelikumīgas darbības.

Ar šo Jūs piešķirat VanBaltic SIA neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un atļaut citiem izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus Jūsu Komentārus jebkādā formā, formātā vai medijā.

Hipersaites uz mūsu saturu

Tālāk norādītās organizācijas var izveidot saites uz mūsu Tīmekļa vietni bez iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma:

 • Valdības aģentūras;
 • Meklētājprogrammas;
 • Ziņu organizācijas;
 • Tiešsaistes katalogu izplatītāji var izveidot saiti uz mūsu Tīmekļa vietni tādā pašā veidā, kā tie veido hipersaites uz citu sarakstā iekļauto uzņēmumu Tīmekļa vietnēm; un
 • Akreditētie uzņēmumi visā sistēmā, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības tirdzniecības centrus un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kas nedrīkst izmantot hipersaites uz mūsu tīmekļa vietni.

Šīs organizācijas var pievienot saiti uz mūsu tīmekļa vietnes sākumlapu, publikācijām vai citu tīmekļa vietnes informāciju, ja vien saite ir pievienota: (a) nekādā veidā nav maldinošs; (b) nepatiesi nenorāda uz sasaistes puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstīšanu vai apstiprināšanu; un (c) atbilst saikni saturošās puses vietnes kontekstam.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt citus saitei pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

 • plaši pazīstami patērētāju un/vai uzņēmumu informācijas avoti;
 • dot.com kopienas vietnes;
 • asociācijas vai citas labdarības organizāciju grupas;
 • tiešsaistes kataloga izplatītāji;
 • interneta portālos;
 • grāmatvedības, juridiskie un konsultāciju uzņēmumi; un
 • izglītības iestādēm un tirdzniecības asociācijām.

Mēs apstiprināsim šo organizāciju saites pieprasījumus, ja pieņemsim attiecīgu lēmumu: (a) saikne neradītu mums nelabvēlīgu iespaidu uz sevi vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem; (b) organizācijai nav negatīvu ierakstu mūsu kontā; (c) ieguvums, ko mēs gūstam no hipersaites redzamības, kompensē VanBaltic SIA neesamību; un (d) saite ir vispārējas resursu informācijas kontekstā.

Šīs organizācijas var pievienot saiti uz mūsu mājas lapu, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinošs; (b) nepatiesi nenorāda, ka tiek sponsorēta, atbalstīta vai apstiprināta sasaistes puse un tās produkti vai pakalpojumi; un (c) atbilst saikni saturošās puses vietnes kontekstam.

Ja esat viena no 2. punktā minētajām organizācijām un vēlaties izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni, jums par to jāinformē, nosūtot e-pastu uz SIA VanBaltic. Lūdzu, norādiet savu vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, un sarakstu ar URL mūsu vietnē, uz kuriem vēlaties izveidot saiti. Uz atbildi gaidiet 2-3 nedēļas.

Apstiprinātās organizācijas var izveidot hipersaites uz mūsu Tīmekļa vietni šādi:

 • Izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; vai
 • izmantojot vienoto resursu meklētāju, uz kuru ir atsauce; vai
 • Izmantojot jebkuru citu mūsu Tīmekļa vietnes aprakstu, uz kuru ir izveidotas saites, kas ir saprotams saikni saturošās puses tīmekļa vietnes satura kontekstā un formātā.

Ja nav noslēgts licences līgums par preču zīmes izmantošanu, SIA VanBaltic logotipa vai citu mākslas darbu izmantošana saitei nav atļauta.

iFrames

Bez iepriekšēja apstiprinājuma un rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat izveidot rāmjus ap mūsu Tīmekļa vietnēm, kas jebkādā veidā maina mūsu Tīmekļa vietnes vizuālo noformējumu vai izskatu.

Atbildība par saturu

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu saturu, kas parādās jūsu Tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām pretenzijām, kas tiek celtas jūsu tīmekļa vietnē. Nevienā Tīmekļa vietnē nedrīkst parādīties saite(-es), kas var tikt interpretēta(-as) kā apmelojoša(-as), nepieklājīga(-as) vai noziedzīga(-as), vai kas pārkāpj, citādi pārkāpj vai atbalsta jebkuras trešās personas tiesību pārkāpumu vai citu pārkāpumu.

Tiesību rezervēšana

Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs dzēstu visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu Tīmekļa vietni. Jūs piekrītat pēc pieprasījuma nekavējoties dzēst visas saites uz mūsu Vietni. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un nosacījumus un to sasaistes politiku. Pastāvīgi piesaistot saiti mūsu Tīmekļa vietnei, jūs piekrītat ievērot un ievērot šos piesaistes noteikumus un nosacījumus.

Saites noņemšana no mūsu vietnes

Ja mūsu Tīmekļa vietnē atrodat kādu saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, jūs varat jebkurā brīdī sazināties ar mums un informēt mūs. Mēs izskatīsim pieprasījumus dzēst saites, taču mums nav pienākuma to darīt vai atbildēt jums tieši.

Mēs nenodrošinām, ka šajā vietnē sniegtā informācija ir pareiza, negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti, kā arī nesolām nodrošināt, ka vietne būs pieejama un ka vietnē pieejamie materiāli tiks atjaunināti.

Atruna

Piemērojamajos tiesību aktos atļautajā apmērā mēs izslēdzam visus apgalvojumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu vietni un šīs vietnes izmantošanu. Nekas šajā atrunā nav noteikts:

 • ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
 • ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu;
 • ierobežot mūsu vai jūsu saistības jebkādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai
 • izslēgt jebkādas mūsu vai jūsu saistības, kuras nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā atrunā: (a) uz tiem attiecas iepriekšējais punkts; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no atteikuma no atbildības, tostarp saistības, kas izriet no līguma, delikta un likumā noteiktā pienākuma pārkāpuma.

Kamēr tīmekļa vietne un tajā pieejamā informācija un pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu.